Κάταγμα επιγονατίδας

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Ανατομία

  Η επιγονατίδα βρίσκεται στο πρόσθιο μέρος της άρθρωσης του γόνατος και αποτελεί το μεγαλύτερο σησαμοειδές οστό του ανθρώπινου σκελετού. Στον άνω πόλο της προσφύονται οι τένοντες του τετρακέφαλου μυός και στον κάτω πόλο της βρίσκεται ο επιγονατιδικός τένοντας. Αυτοί αποτελούν τον εκτατικό μηχανισμό του γόνατος χάρη στον οποίο μπορεί να εκτελείται η έκταση του γόνατος.

  Τι είναι το κάταγμα επιγονατίδας και ποια είδη υπάρχουν;

  Τα κατάγματα της επιγονατίδας αποτελούν έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό και υπολογίζονται στο 1% όλων των καταγμάτων. Ο συχνότερος μηχανισμός κατάγματος είναι μετά από πτώση και άμεση πλήξη του γόνατος, σε τροχαίο ατύχημα και πλήξη του γόνατος στο ταμπλό του αυτοκινήτου ή σε βίαιη κάμψη του γόνατος ενώ ο τετρακέφαλος είναι σε σύσπαση.

  Το κάταγμα της επιγονατίδας μπορεί να είναι:

  • Aπαρεκτόπιστο ή παρεκτοπισμένο
  • Εγκάρσιο ή κάθετο
  • Οστεοχόνδρινο
  • Αποσπαστικό
  • Συντριπτικό.

   

  Ανάλογα με το είδος του κατάγματος, προτείνεται διαφορετική θεραπεία.

  Απόφθεγμα ορθοπεδικού χειρουργού Λ. Μπενάκη "Ο συχνότερος μηχανισμός κατάγματος είναι μετά από πτώση και άμεση πλήξη του γόνατος, σε τροχαίο ατύχημα και πλήξη του γόνατος στο ταμπλό του αυτοκινήτου ή σε βίαιη κάμψη του γόνατος ενώ ο τετρακέφαλος είναι σε σύσπαση"

  Απόφθεγμα ορθοπεδικού χειρουργού Λ. Μπενάκη "Ο συχνότερος μηχανισμός κατάγματος είναι μετά από πτώση και άμεση πλήξη του γόνατος, σε τροχαίο ατύχημα και πλήξη του γόνατος στο ταμπλό του αυτοκινήτου ή σε βίαιη κάμψη του γόνατος ενώ ο τετρακέφαλος είναι σε σύσπαση"

  Ποια είναι τα συμπτώματα και η θεραπεία σε κάθε περίπτωση;

  Παρεκτοπισμένο κάταγμα επιγονατίδας

  ΟΙ ασθενείς με παρεκτοπισμένο κάταγμα επιγονατίδας δεν μπορούν να τεντώσουν το πόδι τους λόγω διαταραχής του εκτατικού μηχανισμού. Συχνά είναι ψηλαφητό το κενό ανάμεσα στα κατεαγότα άκρα και η άρθρωση είναι οιδηματώδης εξαιτίας μεγάλου αίμαρθρου.

  Μετά την κλινική εξέταση, απαιτείται ακτινολογικός έλεγχος και, σε περιπτώσεις που υπάρχει μεγάλη συντριβή, μπορεί να χρειαστεί αξονική τομογραφία. Οι απεικονιστικές εξετάσεις και η ακεραιότητα του εκτατικού μηχανισμού καθορίζουν την αντιμετώπιση ενός κατάγματος επιγονατίδας.

  Κάθετο κάταγμα επιγονατίδας

  Σε κάθετα κατάγματα ή ελάχιστα παρεκτοπισμένα με ακέραιο εκτατικό μηχανισμό, η αντιμετώπιση είναι συντηρητική. Τοποθετείται ένας νάρθηκας εκτάσεως γόνατος (είτε γύψος είτε του εμπορίου) και ο ασθενής επιτρέπεται να φορτίζει το σκέλος με όλο το βάρος στο όριο του πόνου. Μετά από δύο εβδομάδες επιτρέπεται σταδιακά η ελεγχόμενη κάμψη του γόνατος και  η θεραπεία ολοκληρώνεται με συνεδρίες φυσικοθεραπείας.

  Εγκάρσιο παρεκτοπισμένο κάταγμα

  Τα εγκάρσια παρεκτοπισμένα κατάγματα και, γενικά, όσα κατάγματα έχουν σαν αποτέλεσμα αδυναμία έκτασης, χρήζουν χειρουργικής αποκατάστασης. Συνεπώς, μετά τον απαραίτητο προεγχειρητικό έλεγχο, διενεργείται ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση συνήθως με ειδικές βελόνες (k-wires) και σύρμα, που μετατρέπουν τις δυνάμεις ελκυσμού σε δυνάμεις συμπίεσης (tension band). Ανάλογα με τον τύπο κατάγματος μπορεί ο χειρουργός να χρησιμοποιήσει βίδες ή ειδικές πλάκες, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να αφαιρεθεί πλήρως η επιγονατίδα.

  Μετά την επέμβαση οστεοσύνθεσης, ο ασθενής χρησιμοποιεί ένα νάρθηκα εκτάσεως και βαδίζει με πλήρη φόρτιση στο όριο του πόνου, ενώ ξεκινά άμεσα συνεδρίες φυσικοθεραπείας. Τα ράμματα αφαιρούνται συνήθως μετά από δύο εβδομάδες και διενεργείται ακτινολογικός έλεγχος ανά 2 εβδομάδες μετά την επέμβαση. Η πλήρης πώρωση επιτυγχάνεται συνήθως στις 8 εβδομάδες και οι ασθενείς επιστρέφουν στις δραστηριότητές τους.

  Σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρείται περιορισμένο εύρος κίνησης, πόνος στο πρόσθιο διαμέρισμα του γόνατος ή πόνος και ενόχληση από τα υλικά οστεοσύνθεσης. Τα τελευταία συνήθως αφαιρούνται μετά από ένα έτος.

  Ο εξειδικευμένος Ορθοπεδικός Χειρουργός Μπενάκης Λεονάρδος θα χειριστεί το πρόβλημα σας με υπευθυνότητα και θα βρει την κατάλληλη θεραπεία για την περίπτωση σας. Κλείστε ραντεβού.