Γάγγλιο πηχεοκαρπικής

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Τι είναι το γάγγλιο;

  Ως γάγγλιο εννοούμε το κυστικό μόρφωμα που δημιουργείται πέριξ των ελύτρων των τενόντων του καρπού συνηθέστερα ή και σε άλλες περιοχές. Πρόκειται για σκληρή στην αφή κύστη που περιέχει ένα υποκίτρινο κολλώδες υγρό, το οποίο προέρχεται από το περίβλημα των τενόντων. Συνήθως το μέγεθος τους μεταβάλλεται ανάλογα με το αν το χέρι έχει κουραστεί ή αναπαυθεί.

  Σε ποιες περιοχές μπορεί να εμφανιστεί γάγγλιο;

  • Ραχιαία επιφάνεια του καρπού
  • Πρόσθια επιφάνεια του καρπού
  • Στη βάση των δακτύλων
  • Λιγότερο συχνά μπορεί να εμφανιστεί γάγγλιο και στην περιοχή των γονάτων και της ποδοκνημικής.

  γάγγλιο δαχτύλου

  Για ποιον λόγο δημιουργείται το γάγγλιο;

  Το γάγγλιο δημιουργείται συνήθως λόγω κάποιας κάκωσης ή προοδευτικής εκφύλισης, ενώ παρατηρείται συχνά σε ανθρώπους που δακτυλογραφούν εντατικά. Οι γυναίκες νεαρής ηλικίας εμφανίζουν γάγγλιο σε μεγαλύτερο βαθμό από τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες.

   

  Ποια είναι τα συμπτώματα του γαγγλίου;

  Τα συμπτώματα από ένα γάγγλιο είναι σπάνια και ήπια, ωστόσο είναι συνηθισμένο να ενοχλούν τον ασθενή στην αφή και στην όψη.

  Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πιθανό να προκαλέσει πόνο, όταν αυτό πιέζεται από το ίδιο το άτομο, είτε εξαιτίας της πίεσης που ασκούν οι γειτονικοί ιστοί.

  Στην περίπτωση που το γάγγλιο πιέζει κάποιο νεύρο, προκαλεί αίσθηση μουδιάσματος και καύσου στα δάκτυλα, πόνο και μυϊκή αδυναμία.

   

  Πως γίνεται η διάγνωση του γαγγλίου;

  Η διάγνωση μιας γαγγλιακής κύστης γίνεται σχεδόν πάντα με κλινική εξέταση. Μπορεί ωστόσο να επιβεβαιωθεί και με υπέρηχο.

   

  Πως αντιμετωπίζεται το γάγγλιο;

  Η αντιμετώπιση τις περισσότερες φορές συνίσταται σε απλή παρακολούθηση, καθώς τα γάγγλια σε αρκετές περιπτώσεις υποστρέφουν και εξαφανίζονται -αν και δεν είναι ασυνήθιστο να επανεμφανιστούν.

   

  Χειρουργική αντιμετώπιση γαγγλίου:

  Αν ο ασθενής επιθυμεί να αφαιρέσει το γάγγλιο που εμμένει και τον ενοχλεί, υπάρχουν πρακτικά δύο επιλογές. Η λιγότερο επεμβατική που μπορεί να εκτελεστεί στο περιβάλλον του ιατρείου, είναι η αναρρόφηση του υγρού από τη γαγγλιακή κύστη με κατάλληλου μεγέθους βελόνα, με ή χωρίς υπερηχογραφική καθοδήγηση.

  Σε αυτή την περίπτωση, έχουμε άμεση ύφεση και το ενοχλητικό εξόγκωμα εξαφανίζεται, αλλά το ποσοστό υποτροπής μπορεί να αγγίζει το 60%. Ωστόσο, λόγω πρακτικά μηδαμινών επιπλοκών, είναι μια μέθοδος που αξίζει να δοκιμάσει κάποιος πριν την χειρουργική εξαίρεση.

  Η χειρουργική επέμβαση μπορεί να γίνει είτε ανοιχτά, με μικρή τομή ακριβώς στο σημείο που βρίσκεται το γάγγλιο, είτε αρθροσκοπικά -σε επιλεγμένες περιπτώσεις. Αρθροσκοπικά, χρησιμοποιείται ειδική σκιαγραφική ουσία που εγχύουμε στο γάγγλιο, ώστε με την κάμερα του αρθροσκοπίου να δούμε τη βάση του γαγγλίου από όπου εκφύεται. Αυτό μας επιτρέπει να εξαιρέσουμε πλήρως την γαγγλιακή κύστη, εκμηδενίζοντας το ποσοστό υποτροπής. Η μέθοδος αυτή, προσφέρει το πλεονέκτημα της πλήρους εξαίρεσης και της μικρότερης τομής (δύο οπές 0,5 cm). Επιπλέον, δίνει την ευκαιρία στον Ορθοπεδικό Χειρουργό να διερευνήσει και να αντιμετωπίσει άλλες πιθανές βλάβες των οστών και των συνδέσμων του καρπού.